Chat icon
Support
Chat icon
Chat Widget
Chat icon
Användarvillkor

Användarvillkor

Välkommen till Celevent! Vår Plattform är framtagen för att vara en mötesplats för eventarrangörer & leverantörer. Via Celevent kan du boka, skicka meddelande, rapportera, ge omdöme och hantera betalningar – allt i en och samma system.

1. Allmänt och definitioner

1.1 Celevent är en digital marknadsplats för förmedling av event produkter som utförs av leverantörer (“Leverantör“). Tjänsten erbjuds via en Plattform (”Plattformen”). Plattformen tillhandahålls av Celevent AB, organisationsnummer 559179-7278, BOX 13034, 103 01 Stockholm (“Celevent“). Genom att använda Plattformen godkänner du dessa Användarvillkor och förbinder dig att följa dem. Dessa användarvillkor (“Villkoren“) gäller för alla som registrerar sig på Plattformen och skapar ett konto (”Användare”). Användare som söker produkter för att hyra kallas fortsatt för ”Beställare”. Företag eller juridiska personer som är behöriga att ingå avtal kan vara Beställare. Användare som laddar upp produkter för uthyrning och sedan utför arbete kallas för ”Leverantör”. De produkter och tjänster som leverantören levererar via Plattformen kallas för “Bokning“. 

1.2 Användarvillkoren kan komma att ändras från tid till en annan och ändringarna blir gällande för nya användare från och med det datum de publiceras på Plattformen. Redan existerande användare blir bundna av de ändrade villkoren 30 dagar efter publicering på Plattformen, eller direkt genom meddelande via e-post, eller i samband med att de aktivt godkänner villkoren, t.ex. genom att ladda upp en annons eller boka ett objekt. Det är dock varje Användares skyldighet att själv hålla sig informerad om vilka villkor som gäller vid var tid. 

2. Användning av tjänsten 

2.1 Dessa Användarvillkor beskriver tjänsten och vad som gäller för dig som användare och vilka rättigheter och skyldigheter du respektive vi har. Användarvillkoren reglerar endast avtalsförhållandet mellan Celevent, inklusive dess eventuella underleverantörer och samarbetspartners, och användaren.

2.2 Plattformen är byggd för att vara mycket användarvänlig och ser till att både Beställaren och Leverantören kommer i kontakt med varandra genom tydlig information, lätt bokningssystem och säkra betalningar.

2.3 Celevent är inte i något fall part i avtalsförbindelse mellan Leverantör och Beställare, utan fungerar endast som förmedlare av kontakt mellan Användare. Det föreligger inget anställningsförhållande eller kompanjonsavtal mellan Celevent och Beställaren av tjänsten.

2.4 Celevent friskriver sig helt från ansvar vad gäller rättigheter och skyldigheter mellan Beställare och Leverantör. Beställaren ska vid fel eller brist avseende produkten vända sig direkt till Leverantören som åtagit sig uppdraget. Celevent bör informeras om sådan reklamation men har ingen ersättningsskyldighet gentemot Beställaren eller Leverantören för de avtal de träffat sinsemellan och ansvarar inte för eventuella skador som orsakats i samband med dessa avtal.

2.5 Celevent vänder sig endast mot Leverantör som är 18 år eller äldre. Som Beställare kan man vara yngre, men då med målsmans godkännande samt juridiska personer varvid representant för den juridiska personen skall kunna visa upp dokumentation som intygar att representanten har behörighet att teckna firman i den juridiska personen och binda denna i enlighet med Användarvillkoren.

3. Dina personuppgifter

3.1 Med dina personuppgifter menar vi den data vi samlar in och sparar om dig och hur du använder våra tjänster som direkt eller indirekt identifierar dig. Dessa uppgifter använder vi för att tillhandahålla och förbättra tjänsten, ge dig en bättre upplevelse samt ge erbjudanden som passar just dina behov.

3.2 Nedanstående information är en summering kring hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Typ av personuppgifter vi samlar in

3.3 Vi samlar in och behandlar data som…

 • Du uppger själv när du registrerar ett konto.
 • Du uppger när du kontaktar oss i form av noteringar, chatt-konversationer, e-post eller telefon.
 • Skapas när du använder våra tjänster – t ex när du besöker vår hemsida eller loggar in i ditt konto.
 • Samlas via cookies som samlar in information på och från din webbläsare.

3.4 Det här använder vi personuppgifter till

 • För att vi ska behandla din data krävs det att någon av följande rättsliga grunder uppfylls:
 • Krav för att fullgöra avtalet med dig.
 • Krav för att fullgöra en för Celevent rättslig förpliktelse.
 • Behandlingen ligger i både ditt och Celevents intresse.
 • Samtycke från dig för just den behandlingen.

För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig behöver vi behandla dina personuppgifter. Nedan hittar du information om vad vi använder din data till, samt vilken rättslig grund behandlingen har stöd i.

3.5 Tillhandahållande av tjänster

Vi behandlar personuppgifter för att identifiera dig som användare och för att kunna hantera och leverera tjänsten.

3.6 Kommunikation och support

Vi kan använda personuppgifter från tidigare kontakt med oss för att kunna ge dig bättre hjälp.

Vi använder dina kontaktuppgifter och information om vilka tjänster du använder som grund för betalning, nyhetsbrev, viktig information om Plattformen, erbjudanden och tips om hur du kan använda våra tjänster.

3.7 Utveckling av våra tjänster och produkter

Vi behandlar personuppgifter kring hur du använder våra tjänster samt från kontakt med oss som underlag för att förbättra din upplevelse specifikt och våra tjänster generellt.

3.8 Marknadsföring

För att kunna marknadsföra relevanta produkter och tjänster till dig efter dina behov behandlar vi personuppgifter om vilka tjänster du använder och hur du använder dem.

3.9 Säkerhet och förhindrande av missbruk

Vi behandlar personuppgifter i syfte att upptäcka och förhindra följande för våra tjänster och i vårt nätverk:

 • Missbruk
 • Intrångsförsök
 • Attacker i form av t ex virus, DDOS
 • Lagbrott

Användning av våra tjänster som strider mot våra villkor

3.10 Lagstadgade skyldigheter

 • Vi behandlar personuppgifter i syfte att efterfölja de krav lagen ställer.
 • Vi sparar personuppgifter så länge det finns ett dokumenterat syfte för behandlingen.

3.11 Till vem lämnar vi ut personuppgifter

 • Partners & underleverantörer och andra bolag inom Celevent
 • Vi eftersträvar att aldrig dela mer personuppgifter än absolut nödvändigt med respektive partner.
 • Vi vidtar lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lag rörande säkerhet och personlig integritet. Samma krav ställer vi på våra underleverantörer.
 • Vi kan enligt nedanstående syften komma att dela viss data till följande partners och underleverantörer.
 • 3.12 Andra parter som tar del av dina användaruppgifter från Celevent.


Personuppgifter som delas och varför

 • Google & Doubleclick: Analysdata via tredjeparts cookie för marknadsföring, karta, inloggning och webbanalys för att förbättra våra tjänster samt tjänsten reCAPTCHA för att utöka säkerheten.
 • Facebook: Analysdata via tredjepartscookie i marknadsföringssyfte.
 • Mailchimp: Data som krävs för att registrera, hantera och skicka ut nyhetsbrev.
 • Stripe AB: Data som krävs vid betalningar. 

 

3.13 Så här behandlar vi dina personuppgifter

På begäran kan vi enligt lag och myndighetsbeslut vara skyldiga att lämna ut vissa personuppgifter.

Vi använder oss av industristandarder för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt. Till exempel SSL/TLS, PGP och envägs hash-algoritmer.

Skyddet implementeras med systematiska, organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa integritet, sekretess och tillgänglighet.

3.14 Vi och vår underleverantör har policyer och säkerhetsrutiner för bland annat:

 • Informationssäkerhet
 • Incidenthantering
 • Riskanalys
 • Mjukvaruuppdateringar
 • Säker konfiguration och hantering av enheter
 • Mjukvaruutveckling

3.16 Du bestämmer över dina personuppgifter

Du bestämmer över dina egna personuppgifter. Det vill säga du avgör vilka uppgifter du vill lämna. Observera dock att vi behöver vissa personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig. Om du väljer att återkalla ditt samtycke kan det innebära att vi inte kan tillhandahålla våra tjänster till dig.

3.17 Så här behandlar vi dina personuppgifter när du inte längre är kund eller medlem.

När du säger upp ditt konto tar vi bort alla dina personuppgifter där det inte längre finns syfte för fortsatt behandling.

 • Det som bland annat tas bort är dina:
 • Annonser, bokningar, och meddelanden.
 • Personuppgifter i vårt CRM-system
 • Säkerhetskopior av ovanstående tas bort enligt vårt schema för säkerhetskopior
 • Det som inte tas bort är bland annat data som krävs enligt bokföringslagen. 

4. Ansvar

4.1 Användaren ansvarar själv för att de uppgifter som lämnas vid registrering är korrekta och uppdaterade samt att dessa uppgifter hålls uppdaterade vid behov. Användaren kan kontrollera och uppdatera sina användaruppgifter i Plattformen.

4.2 Celevent förbehåller sig rätten att vid misstanke om missbruk av tjänsten, eller användaren underlåtenhet att följa villkoren, kontrollera Beställarens eventuella korrespondens med andra Beställare via Plattformen samt att säga upp Beställarens medlemskap med omedelbar verkan.

4.3 Användare har ej rätt att…

 • Tillåta utomstående att använda användaridentitet eller lösenord
 • Skicka skräppost eller kedjebrev
 • Utsätta andra användare för intrång i form av datavirus eller trojaner
 • Samla information om användare, t.ex. E-postadresser.

4.4 Användargenererat Innehåll får inte innehålla material, vars publicering strider mot svensk lag. Användargenererat Innehåll får inte heller innehålla material, som kan väcka anstöt eller vara diskriminerande. Politiska budskap får inte förekomma.

4.5 Celevents eftersträvar kontinuerlig tillgänglighet till Plattformen och dess tjänster med god säkerhet. Celevent kan dock inte garantera att tjänsterna är tillgängliga vid varje tidpunkt, t.ex. kan Plattformen vara stängd för planerat underhåll. Avbrott i tillgängligheten kan också bero på tredje man som t.ex. avbrott i Celevent eller Användares uppkoppling till internet.

4.6 Närstående bolag till Celevent, företagsledningen och de anställda i Celevent eller närstående bolag till Celevent ansvarar inte i något fall mot Användare för direkta och/eller indirekta skador.

4.7 Även om det ligger i Celevents intresse att så långt som möjligt kontrollera användargenererat innehåll kan Celevent inte garantera att allt innehåll uppfyller villkoren i dessa Användarvillkor och svensk lag.

4.8 Celevent ansvarar inte för utannonserade varor eller tjänster eller för felaktig information i annonstext. Användare, som utannonserar varor eller tjänster ansvarar för att beskrivningen är sanningsenlig och att Användaren har rätt att saluföra varan eller tjänsten.

4.9 Celevent använder tekniska lösningar för att kontrollera att den information som användare av Plattformen lämnar är korrekt. Celevent kan dock inte garantera och ta ansvar för att identitet och information som användare av Plattformen lämnat, är korrekt.

4.10 Personal och Användare på Celevents Plattform har möjlighet att anmäla/flagga en annons för olämpligt innehåll. Vid tre anmälningar tas annonsen omedelbart bort utan ytterligare förvarning.

4.11 Om Celevent trots det föregående av någon anledning kan ställas till ansvar är Celevents ansvar gentemot Användare eller tredje man begränsat till 500 kr.

4.12 Bestämmelserna i dessa Användarvillkor begränsar inte Celevents ansvar vid uppsåt eller grov vårdslöshet eller Celevent ansvar enligt tvingande lag.

4.13 Celevent är inte ansvarig för försenad prestation orsakad av omständighet utanför Celevent eller dess leverantörers av internetuppkoppling och servertjänster rimliga kontroll och är i så fall berättigad till tilläggstid för uppfyllelse av sina åtaganden. Exempel på omständighet är – utan att utgöra fullständig förteckning –strejk, terroristdåd, krig, leverantörs-, transport- eller produktionsstörningar, valutakursförändringar, myndighetsåtgärd, lagstiftning eller naturkatastrof.

5. Kommunikation

5.1 Vi erbjuder användare möjligheten att kommunicera med varandra via vår Plattform. Denna kommunikation övervakas av Celevent:s administratör för att säkerställa att den inte går i strid med goda etiska grundvärderingar eller våra juridiska villkor.

6. Hyresvillkor

6.1 Leverantören garanterar i och med publicering av annonsen att denne har rätt att hyra ut hyresobjektet.

6.2 Leverantören ansvarar för att varan som hyrs ut annonseras på ett korrekt sätt som återspeglar varans verkliga skick och användningsområden. Leverantören ansvarar vidare för att varan kan lämnas ut och returneras på överenskommen tid.

6.3 Leverantör och Beställare ansvarar för att kontrollera giltigheten avseende respektive Användares legitimation innan utlämning eller leverans av hyresobjekt.

6.4 Leverantör ansvarar för att hålla hyresobjektet samt eventuell kringutrustning därtill försäkrat. Detta gäller under hyresperioden samt att tillse att försäkringen även omfattar uthyrning av hyresobjektet. Leverantören ansvarar vidare för att, när så krävs, inhämta godkännande från sitt försäkringsbolag för att hyra ut hyresobjektet.

6.5 Beställaren ansvarar för att hyresobjektet återlämnas till Leverantören i samma skick som det hade vi uthämtning. Skulle Beställaren åsamka skada på hyresobjektet eller på annat sätt påverka hyresobjektet negativt är Beställaren ersättningsskyldig till Leverantören för de kostnader som uppstår i syfte att återställa hyresobjektet alternativt att ersätta hyresobjektet med en vara av samma funktion och kvalitet.

6.6 Genom att boka ett hyresobjekt i enlighet med Punkt 5.1 nedan godkänner Beställaren de avbokningsvillkor som finns angivna i respektive annons.

6.7 Leverantören väljer avbokningsvillkor i samband med publicering av annonsen i Plattformen.

6.8 Leverantören och Beställaren har rätt att avboka en bokning på grund av omständigheter som Leverantören eller Beställaren själv inte kunnat förutse eller råda över (force majeure).

6.9 Eventuella reklamationer, invändningar och krav på ersättning med anledning av uthyrningen eller hyresobjektet hanteras mellan Beställare och Leverantör.

6.10 Vid avbokning från Leverantörens sida gäller 90 kr i avbokningsavgift oavsett när avbokning görs. Detta dras av ersättningen från nästkommande bokning. Beställaren är vid sådana tillfällen berättigad full återbetalning. Celevents provision, enligt betalningsinformation ovan, debiteras vid bokning och berörs inte av eventuell återbetalningsrätt.

6.11 Om Beställaren inte hämtar ut ett bokat hyresobjekt debiteras det fulla hyresbeloppet härom. Om en Beställare lämnar tillbaka hyresobjektet för sent, debiteras hyra för den tiden som hyresobjektet är försenat.

6.12 Om förseningen vid tillbakalämnade av hyresobjektet uppgår till mer än 100% av den initiala hyresperioden, dock minst tio (10) dagar, skall hyresobjektet betraktas som stulet och Beställaren debiteras för kostnaden att ersätta det stulna hyresobjektet.

7. Betalningsinformation

7.1 Betalning via Celevent sker direkt då Beställaren valt att genomföra en bokning. Beloppet förs då in på ett klientmedelskonto hanterat av Stripe eller Paypal tills sessionen är utförd. Leverantören är skyldig att betala 12% av sin ersättning för varje bokning, som avgift för nyttjandet av marknadsplatsen. Utbetalningen till Leverantören sker två gånger i månaden, den 15:e och 30:e, efter utförd bokning och med avdrag för ovan nämnda avgift. Det tar därefter ca 5 arbetsdagar för pengarna att komma in till det bankkonto man angett på sin administrationssida.

7.2 Användare som undviker att betala serviceavgift (t.ex. genom att ta betalt utanför Tjänsten) kan sägas upp samt åläggs att ersätta Celevent med för den förlorad intäkt.

8. Betalningsleverantör

8.1 Paypal Se Filial Sweden och Stripe AB är tredjepartsleverantör till Celevent för säkra in- och utbetalningar.

Skatter och avgifter

9.1 Beställaren och Leverantör ansvarar själva för eventuella skatter som uppkommer som ett resultat av deras relation. T.ex kan inkomstskatt och moms bli aktuellt vid vissa nivåer. När denna skattepliktighet börjar och hur mycket det slår beror på ett antal olika faktorer, unika för varje individ. Det är även respektive Beställare och Leverantör som själva ansvarar för att lämna underlag för beskattning till Skatteverket. Fråga oss om du är osäker, så hjälper vi dig att förstå hur det fungerar.

10. Ångerrätt

10.1 Uthyrning via Tjänsten omfattas inte av ångerrätt enligt distansavtalslagen (lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler).

11. Icke-konkurrens

11.1 Som Leverantör på Celevent åtar du dig att inte, vid sidan av Plattformen, utföra uppdragsarbete mot en Beställare som du kommit kontakt med via Celevent. Du åtar dig att inte utföra några tjänster för en sådan Beställare vid sidan av Plattformen, eller påverka i syfte att kunna utföra tjänster vid sidan av Plattformen.

11.2 Med detta menas att alla bokningar och betalningar ovillkorligen måste göras via Celevents Plattform. Sker avsteg från detta räknas det som ett avtalsbrott, varvid man blir avstängd från vidare medverkan på Plattformen.