Chat icon
Support
Chat icon
Chat Widget
Chat icon
Sekretess

Sekretesspolicy

Dina personuppgifter

Med dina personuppgifter menar vi den data vi samlar in och sparar om dig och hur du använder våra tjänster som direkt eller indirekt identifierar dig. Dessa uppgifter använder vi för att tillhandahålla och förbättra tjänsten, ge dig en bättre upplevelse samt ge erbjudanden som passar just dina behov.

Nedanstående information är en summering kring hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Typ av personuppgifter vi samlar in

Vi samlar in och behandlar data som…

 • Du uppger själv när du registrerar ett konto.
 • Du uppger när du kontaktar oss i form av noteringar, chatt-konversationer, e-post eller telefon.
 • Skapas när du använder våra tjänster – t ex när du besöker vår hemsida eller loggar in i ditt konto.
 • Samlas via cookies som samlar in information på och från din webbläsare.

Det här använder vi personuppgifter till

 • För att vi ska behandla din data krävs det att någon av följande rättsliga grunder uppfylls:
 • Krav för att fullgöra avtalet med dig.
 • Krav för att fullgöra en för Celevent rättslig förpliktelse.
 • Behandlingen ligger i både ditt och Celevents intresse.
 • Samtycke från dig för just den behandlingen.

För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig behöver vi behandla dina personuppgifter. Nedan hittar du information om vad vi använder din data till, samt vilken rättslig grund behandlingen har stöd i.

Tillhandahållande av tjänster

Vi behandlar personuppgifter för att identifiera dig som användare och för att kunna hantera och leverera tjänsten.

Kommunikation och support

Vi kan använda personuppgifter från tidigare kontakt med oss för att kunna ge dig bättre hjälp.

Vi använder dina kontaktuppgifter och information om vilka tjänster du använder som grund för betalning, nyhetsbrev, viktig information om Plattformen, erbjudanden och tips om hur du kan använda våra tjänster.

Utveckling av våra tjänster och produkter

Vi behandlar personuppgifter kring hur du använder våra tjänster samt från kontakt med oss som underlag för att förbättra din upplevelse specifikt och våra tjänster generellt.

Marknadsföring

För att kunna marknadsföra relevanta produkter och tjänster till dig efter dina behov behandlar vi personuppgifter om vilka tjänster du använder och hur du använder dem.

Säkerhet och förhindrande av missbruk

Vi behandlar personuppgifter i syfte att upptäcka och förhindra följande för våra tjänster och i vårt nätverk:

 • Missbruk
 • Intrångsförsök
 • Attacker i form av t ex virus, DDOS
 • Lagbrott

Användning av våra tjänster som strider mot våra villkor

Lagstadgade skyldigheter

 • Vi behandlar personuppgifter i syfte att efterfölja de krav lagen ställer.
 • Vi sparar personuppgifter så länge det finns ett dokumenterat syfte för behandlingen.

Till vem lämnar vi ut personuppgifter

 • Partners & underleverantörer och andra bolag inom Celevent
 • Vi eftersträvar att aldrig dela mer personuppgifter än absolut nödvändigt med respektive partner.
 • Vi vidtar lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lag rörande säkerhet och personlig integritet. Samma krav ställer vi på våra underleverantörer.
 • Vi kan enligt nedanstående syften komma att dela viss data till följande partners och underleverantörer.
 • 3.12 Andra parter som tar del av dina användaruppgifter från Celevent.

Personuppgifter som delas och varför

 • Google & Doubleclick: Analysdata via tredjeparts cookie för marknadsföring, karta, inloggning och webbanalys för att förbättra våra tjänster samt tjänsten reCAPTCHA för att utöka säkerheten.
 • Facebook: Analysdata via tredjepartscookie i marknadsföringssyfte.
 • Mailchimp: Data som krävs för att registrera, hantera och skicka ut nyhetsbrev.
 • Stripe AB: Data som krävs vid betalningar.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

På begäran kan vi enligt lag och myndighetsbeslut vara skyldiga att lämna ut vissa personuppgifter.

Vi använder oss av industristandarder för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt. Till exempel SSL/TLS, PGP och envägs hash-algoritmer.

Skyddet implementeras med systematiska, organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa integritet, sekretess och tillgänglighet.

Vi och vår underleverantör har policyer och säkerhetsrutiner för bland annat:

 • Informationssäkerhet
 • Incidenthantering
 • Riskanalys
 • Mjukvaruuppdateringar
 • Säker konfiguration och hantering av enheter
 • Mjukvaruutveckling

Du bestämmer över dina personuppgifter

Du bestämmer över dina egna personuppgifter. Det vill säga du avgör vilka uppgifter du vill lämna. Observera dock att vi behöver vissa personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig. Om du väljer att återkalla ditt samtycke kan det innebära att vi inte kan tillhandahålla våra tjänster till dig.

Så här behandlar vi dina personuppgifter när du inte längre är kund eller medlem.

När du säger upp ditt konto tar vi bort alla dina personuppgifter där det inte längre finns syfte för fortsatt behandling.

 • Det som bland annat tas bort är dina:
 • Annonser, bokningar, och meddelanden.
 • Personuppgifter i vårt CRM-system
 • Säkerhetskopior av ovanstående tas bort enligt vårt schema för säkerhetskopior
 • Det som inte tas bort är bland annat data som krävs enligt bokföringslagen.